מה זה המקדם המרה הזה, איפה זה פוגש אתכם בביטוח הפנסיוני שלכם? ולמה כל כך חשוב שתכירו אותו?אחד המושגים החשובים ביותר להבנה, ואם לכם חשוב לדעת, לנו חשוב להסביר.

מקדם המרה לקצבה

מקדם המרה לקצבה הוא בעצם מספר שבעזרתו "מחלקים" סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים.

לפני שנאבד אתכם עם מושגים ביטוחיים משעממים ולא מובנים קבלו דוגמה:

מבוטח שצבר בחיסכון הפנסיוני שלו 1,000,000 ש"ח עד שהגיע לגיל הפרישה, והובטח לו מקדם קצבה/המרה של 200 (זה מספר שבחלק מהפוליסות מובטח וקבוע מראש ובחלקן השני גודל עם שנות הביטוח או גיל המבוטח), יקבל בשארית חייו לאחר יציאתו לפנסיה קצבה חודשית של 5,000 ש"ח, לפי החישוב: 5,000 = 200 / 1,000,000.

מקדם ההמרה נקבע על פי תוחלת חיים ולוחות תמותה של האוכלוסייה, והוא עשוי להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני וגם לאחר תחילת תשלום קצבת הפנסיה החודשית.

ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר, גובה קצבת הפנסיה החודשית שצפויה למבוטח תהיה גדולה יותר.

מקדמי ההמרה של חברות ביטוח שונות, קרנות פנסיה שונות וקופות גמל שונות אינם אחידים. יתכנו מקדמי המרה שונים בין חברות ביטוח אחת לשניה, ובין קופת גמל שונות וכן בין קרן פנסיה אחת לאחרת ולכן חשוב לבדוק את הנתון הזה ברכישת פוליסת ביטוח.

מקדם המרה מובטח

מקדם מובטח הוא מקדם המרה (המספר הזה שמחלקים בו את הסכום שצברנו לקביעת הקיצבה החודשית ביציאה לפנסיה), שנקבע כבר ביום ההצטרפות לפוליסה, ומבוסס על לוחות תמותה הנכונים במועד זה. מקדם מובטח אינו ניתן לשינוי, גם כאשר משתנים לוחות תמותה ותוחלת חיים.

מקדם מובטח קיים אך ורק בפוליסות ביטוח מנהלים שנעשו בתקופה של  בין: ינואר 2008 לדצמבר 2012 או בפוליסות מנהלים שנרכשו לפני ינואר 2008 והיו קצבתיות (מה שאומר שבגיל פרישה יחלקו את הסכום שצברנו לקיצבה חודשית ולא נקבל סכום חד פעמי "פוליסה הונית").

מסר לאומה: אם יש לכם פוליסת ביטוח מנהלים בין התקופה שרשומה מעלה בבקשה, אל תיגעו בה, תפדו אותה, תניידו (תעבירו) את הכספים הצבורים לה לפני שהתייעצתם עם סוכן שאתם סומכים עליו כי אז תאבדו את המקדם הקבוע!

מקדם המרה שאינו מובטח

מקדם המרה שאינו מובטח הוא מקדם המרה שניתן לשינוי בהתאם לעדכון לוחות תמותה ותוחלת חיים.

במקרה זה, מבוטח לא יודע בעת הצטרפותו לביטוח הפנסיוני מה יהיה מקדם הקצבה כשיתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית.

בביטוחי מנהלים שנעשו לאחר 2012, וכן בביטוחים פנסיוניים בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל שנעשו בכל תקופה שהיא, מקדם ההמרה אינו מובטח, והחוסכים לא יודעים מה יהיה מקדם ההמרה לכשיפרשו, המקדם בדרך כלל גודל עם השנים.

חשוב לדעת