קרן השתלמות הינה קופת חיסכון פרטית (נוסף לחיסכון פנסיוני ולא במקום) המשמשת שכירים ועצמאיים כאחד.

מטרת הקרן הייתה במקור – שימוש העובדים לטובת השתלמויות וכנסים מקצועיים אבל עם השנים הפכה להיות על פי רב כאפיק חיסכון יעיל ונח לטווח קצר-בינוני .

קרן השתלמות הינה מוצר החיסכון ההוני (תשלום בבת אחת ולא כקיצבה) היחיד שפטור ממס רווחי הון (המס על הרווחים)  ובנוסף סך הפקדות המעסיק ( לשכיר ) הינם על פי רוב פי שלושה מזה של העובד ! (שווה, נכון?)

קרן השתלמות

לקרן היו מספר גלגולים וכיום ניתן להצטרף  אליה אם אתה עצמאי ( ראו סכומי תקרות הפקדה בעמוד מידע לעצמאי) ושכיר רק אם המעסיק שלך משתתף  בתשלום ( לא ניתן להצטרף לתוכנית כשכיר בדרך אחרת )

 

נקודות חשובות לדעת לגבי הקרן השתלמות לשכיר 

הכסף יהפוך לנזיל לאחר 6 שנים מהתשלום הראשון.

הכסף פטור ממס על ההפקדות ועל הרווחים שנצברו מההפקדות  ( עד לתקרת שכר של 15,712 ש"ח  נכון לשנת ל2018)

סך ההפקדות בין שכיר למעסיק צריך להיות כ 10% סה"כ והחלוקה יכולה להיות או חצי חצי  (  5%  עובד ו5%  מעביד  ) או 7.5% מעסיק ו2.5% עובד  - מה שנהוג על פי רב  ).

מעסיק איננו חייב להקים קרן השתלמות אלא אם יש הסכמים קיבוציים /צווי הרחבה שקובעים זאת או הסכם אישי  בין העובד למעביד שקובע זאת.

הפקדה של המעסיק מעבר לתקרה -

הפקדה של המעסיק מעבר לתקרה ( שכר 15712 ₪ נכון לשנת 2018 )  תיחשב כהכנסה של העובד כבר במועד ההפקדה לקרן, והעובד יחויב בתשלום מס הכנסה על סכום זה לפי מדרגת המס שחלה עליו באותו מועד.

בנוסף בעת משיכת הכספים יחויב העובד בתשלום מס הכנסה בשיעור 25% על הרווחים שצברו סכומים אלה (העולים על התקרה), וזאת אם משך את הכספים במועדים המותרים לו כמפורט למטה  .

נקודות חשובות לדעת לגבי הקרן השתלמות לעצמאי-

הכסף נזיל לאחר 6 שנים מן התשלום הראשון.

הכסף פטור ממס על ההפקדות ועל הרווחים שנצברו מההפקדות  ( עד לתקרה של  שכר 15,712 נכון לשנת ל2018)

מדובר בהטבת מס משמעותית עבוד העצמאי לפי התקרות המותרות לו כדלקמן:

עד 7%  מהכנסתו ולא יותר מ7% מהכנסה של 261,000 ש"ח לשנה נכון לשנת  2018 (  לא יותר מ18,240 ₪) , מתוך הסכום הזה 2.5% ראשונים מה7% לא יוכרו וכל היתר יוכרו כך למשל עצמאי שמשתכר מעל ל261 אלף ₪ בשנה – הפקיד את התקרה בסך של  18240 ₪ בשנה – 6384 ₪ ראשונים לא יוכרו אבל יתרת ההפקדה בסך של 11,856 ₪ תוכר לעצמאי ועליה הוא יקבל הטבת מס  !

ובנוסף  הכסף יהיה נזיל לאחר שש שנים פטור ממס  ..

מתי ניתן למשוך את הכספים ?

 לאחר 6 שנים

לאחר 3 שנות ותק בקרן, וזאת לצורך מימון השתלמויות או לימודים.

לאחר 3 שנות ותק בקרן ובתנאי שהעובד הגיע לגיל פרישה  וזאת לכל מטרה.

שימו לב , אומנם ניתן למשוך את כל הסכום שנחסך במועד שצוין, או במועד מאוחר יותר. ברם עובד שהמשיך להפקיד כספים לקרן לאחר שמשך ממנה את הסכומים שנצברו, יוכל למשוך כספים בפעם הבאה (בפטור ממס) רק כעבור 6 שנים  ( או פחות לפי התקנות שצויינו מקודם)

עובד /עצמאי שימשוך את הכסף לפני הזמן יחויב במס ( לפי מדרגות המס שלו ) – לשכיר מדובר על החלק של המעסיק בלבד ( של העובד חויב כבר בעת ההפקדה  ) ועל חלק הרווחים שלא מוסו –

נקודה חשובה – לקרן אין פרטים על העובד ולכן היא תמסה את התקרה – במצב כזה שווה לשקול לפנות ליעוץ /פקיד שומה ולנסות להקטין את חיוב המס 

עובדי הוראה

עובדי הוראה זכאים להפרשות מוגדלות לקרן השתלמות, ובהתאם לכך זכאים לפטור גדול יותר ממס הכנסה

נקודות חשובות נוספות

  • משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר מות העמית - חוסך בקרן השתלמות רשאי לבחור את המוטבים  שאליהם יועברו הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת במידה ולא יבחר יקבלו את הכספים היורשים החוקיים או על פי צוואה.

  • ותק  בקרן נספר ממועד ההפקדה הראשונה.

  • במקרה של פטירת העובד ניתן למשוך את הכספים מיידית.

  • ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות חדשה על סמך ותק של קרן השתלמות ישנה שלא בוצעה בה משיכה.

  • חוסכים בקרנות השתלמות יכולים לקבל הלוואות בריביות נמוכות ובתנאי החזרה נוחים יותר מאשר בבנקים.

 

דוגמה

עובד עבד אצל מעסיק  שנתיים  והופרשו עבורו כספים לקרן השתלמות, לאחר שנתיים  החליף העובד מקום עבודה וגם במקום העבודה החדש הופקדו  עבורו כספים לקרן השתלמות חדשה.
לאחר ארבע שנים מפתיחת הקרן החדשה זכאי העובד למשוך כספים ללא ניכוי מס משתי הקרנות, היות והוותק של הקרן הראשונה הגיע ל- 6 שנים.