די, הרגתם  עם כל השמות האלה...

ביטוח חיים, קצבת שארים, ריסק, ביטוח חיים למקרה מוות, ביטוח ריסק לשיעורין, ביטוח עצמתי עיניים לנצח מוקדם מהצפוי...

בואו, בלי לכבס מילים- כולם אותו הדבר...כמעט.

כל השמות האלה מתייחסים למקרה מוות של המבוטח מוקדם מהצפוי כתוצאה מאירוע בריאותי מפתיע או ממחלה מתמשכת, מתאונה וכו' וקובעים: למי יועבר הכסף (המוטבים), כמה ובאיזה אופן.

אז מי צריך?....

כל מי שסבור, שמותו עלול לפגוע ברמת חייהם של האנשים התלויים בו (בני זוג, ילדים, משפחה מורחבת ועוד...).

במקרה מוות של המבוטח המוטבים יהיו בני הזוג הנוכחים והילדים עד גיל 21 (אם מדובר בקרן פנסיה), או כל אדם אחר (במקרה שמדובר בביטוח מנהלים).

מה זה ביטוח חיים למקרה מוות?

קודם כל, הוא אחד משלושת מרכיבי תכנית הפנסיה (חיסכון, אכ"ע, חיים).

חייבים, על פי חוק, להפריש בגינו  כספים.

כמוצר ביטוח – ביטוח החיים, מעניק ביטחון כלכלי למוטבים שהוא הגדיר בפוליסה, העלולים להיפגע כלכלית ממותו בטרם עת.

ביטוח ריסק לשיעורין – הוא ביטוח חיים ללא מרכיב חיסכון.

ביטוח זה מאפשר הכנסה חודשית לבני המשפחה כפי שמוגדר לכל אחד בפוליסה (סכום ותקופה).

יתרונות התוכנית הנם :
 -גמישות ברכישת כיסוי ביטוחי עבור כל אחד מבני המשפחה.

- התאמה מירבית לצרכי המוטבים וליכולת הכלכלית של המבוטח

למה חשוב לרכוש?

ביטוח חיים נועד לתת מענה למציאות הכלכלית המורכבת, אליה נקלעת משפחה עם מותו של אחד המפרנסים.

סכומי הביטוח ישולמו במסגרת תשלום חד פעמי, או תשלום חודשי, או שילוב של שניהם למשפחה ולמוטבים האחרים.

כמה זה עולה לי?

הפרמיה, שהיא התשלום החודשי המשולם לחברת הביטוח, נקבעת על פי מספר קריטריונים:

גיל המבוטח

מצבו הרפואי (במידה וישנה תוספת רפואית)

תחום העיסוק - בעלי מקצועות עם רמת סיכון גבוהה יותר ידרשו לשלם תוספת פרמיה  (מנקה חלונות בגבהים, לעומת מעצבת גרפית...ברור, לא?)

עישון

תחביבים (נגינה לעומת קפיצות בנג'י ....אמממ זה לא אותו דבר)

היסטוריה משפחתית (כיום אני לא חולה, אבל למשפחה יש היסטוריה של התקפי לב בגיל צעיר יחסית....חס וחלילה)

תום תקופת ביטוח (עד איזה גיל ממשיכים לשלם, תאמינו או לא, ישנן חברות שמאפשרות ביטוח חיים אפילו עד גיל 85)

מה עוד משפיע על עלות הביטוח (הפרמיה)?

1. חברות ביטוח שונות = תעריפים שונים

2. מסלולי הביטוח:

קיבוע פרמיה לאחר  מספר שנות ביטוח ותשלום (התשלום החודשי לא יעלה ולא ישתנה)

הנחה משמעותית בפרמיה החודשית ברכישת סכום ביטוח גבוה (המחיר של המליון השני יהיה נמוך מזה של הראשון, למשל...)

הנחות יחודיות לתקופות שונות ועוד.

מסר לאומה:  השונות הרבה במסלולי הביטוח והמוצרים מחייבת כל איש ביטוח לייצג את לקוחותיו נאמנה ולהבטיח להם את תכנית הביטוח המדוייקת עבורם, הן מבחינת עלויות, הן מבחינת הצהרות הבריאות והחיתום הרפואי והן מבחינת תהליך קבלת הכספים במקרה של אסון.

מי צריך ביטוח חיים ואיזה סכום ביטוח כדאי לרכוש?

ככל שיותר אנשים תלויים בהכנסה משכר העבודה שלך, כך חשוב לך לרכוש ביטוח חיים וכך מושפע סכום הביטוח שיש לרכוש.

סכום ביטוח החיים תלוי במספר בני המשפחה, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם, הסכום החודשי שברצונך להבטיח להם.

מקורות הכנסה והתחייבויות כלכליות נוספות שיש לך ולמשפחתך – למשל, אם יש נכסים מניבים כמו דירות מושכרות, ירושה צפויה, אפשר להחליט להקטין את סכום ביטוח החיים, כי מקורות הכנסה נוספים, יגיעו ממקומות נוספים.

בואו נחדד:

לדוגמה, הצורך הביטוחי של רווק ללא ילדים שונה לחלוטין מהצורך  של נשוי פלוס 2 ילדים.

כמובן, בכל שינוי סטטוס בחיים חשוב לשוב ולעדכן את הביטוחים הרלוונטים.

סכום הביטוח הרצוי אמור לתת מענה להמשך חיים תקין מבלי שבני הזוג, הילדים וההורים יצטרכו לרדת ברמה משמעותית ברמת חייהם

כלל אצבע:

משכורת המבוטחים כפול 10 שנים אמורה לתת מענה  לבני הזוג וכן 3 שנות שכר לכל ילד.

לדוגמה:

עובד המשתכר 8000 ₪ ויש לו 2 ילדים סכום הביטוח הרצוי הינו סכום חד פעמי של 1.536 מיליון ₪

8000X 10 שנים X 12 חודשים = 960,000 ש"ח

8000 X 2 ילדים X 3 שנים לכל ילד X 12 חודשים = 576,000 ש"ח

סה"כ = 1,536,000 ש"ח.

(אפשר לקבלו בפעם אחת, או לחלקו לקיצבה חודשית לאורך שנים, או לשלב חלק לקבל כסכום חד"פ ואת היתרה לחלק כקיצבה).
 

מסר לאומה:

יש הבדל בסכומי הביטוח המתקבלים, למשל בקרן הפנסיה הם חודשיים ובביטוח החיים בחברות הביטוח הם על פי רב חד פעמיים (אם כי יש חברות המאפשרות לשלב – חד"פ + קצבה)

ביטוח חיים