אז למבוטחים בקרן הפנסיה קוראים 'עמיתים' וכל העמיתים בקרן מקיימים עיקרון של 'ערבות הדדית' – כלומר, מתוך הקופה שכולם צוברים יחד, ישולמו הכספים למקרים הביטוחיים השונים ובהתאם לחישובים חשבונאיים שונים.

אנחנו יכולים להמשיך ולהסביר לך על מנגנוני החישוב שעל בסיסם פועלת הקרן, אבל נראה לנו שנאבד אותך (הנה כתבה בגלובס שיכולה להסביר לך במה מדובר https://bit.ly/2Q6faCK ).

קרן פנסיה

אז למבוטחים בקרן הפנסיה קוראים 'עמיתים' וכל העמיתים בקרן מקיימים עיקרון של 'ערבות הדדית' – כלומר, מתוך הקופה שכולם צוברים יחד, ישולמו הכספים למקרים הביטוחיים השונים ובהתאם לחישובים חשבונאיים שונים.

אנחנו יכולים להמשיך ולהסביר לך על מנגנוני החישוב שעל בסיסם פועלת הקרן, אבל נראה לנו שנאבד אותך (הנה כתבה בגלובס שיכולה להסביר לך במה מדובר https://bit.ly/2Q6faCK ).

בינתיים רצוי שנדבר על דברים תכליתיים וברורים יותר-
קרן הפנסיה מוגדרת כתקנון ועל כן ייתכן, שלאורך שנות הביטוח יחולו שינויים שונים בדמי הניהול, במנגנון חלוקת הכספים בין העמיתים והאחוזים  ואפילו רטרואקטיבית, השינויים יחולו על כל העמיתים של הקרן הספציפית בהתאמה ולא, זה לא נתון לויכוח או שינוי מצד העמיתים.

 

ממה מורכבת קרן פנסיה?

בקרן הפנסיה קיימים 'בילט אין' שלושת מרכיבי החובה על פי חוק לקיום ביטוח פנסיוני :

 

רכיב החיסכון-

שנקרא בקרן הפנסיה 'קצבת זקנה' שהיא קצבה חודשית שיקבל החוסך באופן קבוע מיום הגעתו לגיל פרישה ועד סוף חייו.

 

רכיב אובדן כושר עבודה-

שנקרא בקרן הפנסיה 'קצבת נכות' שזה בעצם כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה (זמני או קבוע, חלקי או מלא). קיצבת הנכות תהיה בגובה של עד 75% מההכנסה המדווחת (על פי דוח של רואה החשבון)  ולפי תנאי הקרן.

יש לציין כי כיסוי א.כ.ע בקרן הפנסיה אינו מקיף בהשוואה לביטוח המנהלים ומתנהג לפי כללי 'כלל אצבע' שלא בטוח שמתאימים לכולם, אנו מצרפים לך כתבה בנושא אם מעניין אותך לקרוא ולהעמיק עוד ממש כאן

 

רכיב ביטוח חיים למקרה מוות-

שנקרא בקרן הפנסיה 'קצבת שארים' שהיא תשלום קצבתי חודשי הקבוע על פי חוק לבן/בת הזוג עד סוף ימיהם ולילדים עד גיל 21 במקרה של עצימת עיניים נצחית מוקדמת מהצפוי של החוסך.

 

הקיצבה מחושבת לבן הזוג ולילדים כאחוז מההכנסה המדווחת של המבוטח ובכל מקרה לא יותר מ 100% ממנו.  (נניח שממוצע הכנסות חודשי שמדווחת הינה 10,000 ש"ח בן/בת הזוג יקבלו על בסיס חודשי 60% שהם 6,000 ש"ח והילדים יקבלו (יחד) את יתרת ה 40% קרי 4,000 ש"ח - החלוקה תיקבע על פי כמות הילדים (נניח שישנם 4 ילדים, כל ילד יקבל 1,000 ש"ח עד הגיעו לגיל 21), ילד שמגיע לגיל 21 ייפלט ולא ימשיך לקבל כספים.

 

מי יקבל את הכספים של החוסך במקרה פטירה?

השארים של החוסך על פי חוק, זאת אומרת שהחוסך אינו יכול להגדיר או לקבוע מי יקבל את הכספים שצבר במקרה פטירה אלא יקבלו אותו שאריו על פי החוק. (בן/בת זוג/ ילדים וכו').

 

יתרונות קרן הפנסיה:

גובה התשלום החודשי בפועל על הכיסויים הביטוחיים (אובדן כושר עבודה וביטוח חיים) שבתוך הפוליסה נמוכים מגובה התשלום בביטוח מנהלים או בפוליסה פרטית.(כך שהלכה למעשה יותר כסף מהסכום החודשי שנשלם -ילך לחיסכון!).

על פי רוב, התשלום במקרה של מוות לשארים (בני זוג וילדים) יהיה גבוה יותר מסכום הביטוח בפוליסת ביטוח החיים בביטוחי מנהלים.(בגלל תמהיל הקיצבה החודשית לילדים עד גיל 21 ולכל החיים לבני הזוג החוקיים ).

ישנם מקומות בהם ניתן להיכנס לקרן הפנסיה כעמית ללא הצהרת בריאות (אין מצב כזה בביטוחי מנהלים). אז אם אתה 'חולה' או 'מוחרג' בביטוח מנהלים, זה מצב מעניין עבורך ושווה לך לבדוק.(זה ישפיע על גובה סכום הפרמיה בביטוח החיים ואובדן כושר עבודה ("תוספת חיתום" שזה בעצם תוספת כספית שחברת הביטוח דורשת מהמבוטח על הסיכון שהיא לוקחת בקבלתו עם מצב רפואי קיים לפוליסה..) או יוביל למצב בו לא תהיו מוחרגים על בעיות קיימות למשל).

דמי ניהול נמוכים- ישנם שני סוגים של דמי ניהול שזה בעצם כסף שגובה החברה המנהלת או הגוף המנהל עבור ניהול הכספים שלנו האחד על בסיס חודשי והשני על בסיס שנתי.

 

יש לנו 'דמי ניהול מצבירה' שהם בעצם דמי הניהול שהכי מעניינים אותנו, הם משולמים לחברת ביטוח/גוף המנהל באופן שנתי מסך הכסף שצברנו בקופה שלנו בקרן הפנסיה הם יכולים להגיע עד למקסימום 0.5% מהצבירה השנתית שלנו.  (אל מול 1.05% בביטוחי המנהלים...), תדמיינו לכם שצברתם 100,000 ש"ח בקופה שלכם והגיע הזמן לשלם תשלום שנתי, כמה תעדיפו לשלם? 500 ש"ח בקרן הפנסיה או 1,050 ש"ח בביטוח המנהלים?  (בהנחה שמדובר בדמי ניהול מקסימליים בשניהם ...בדרך כלל לא קורה אבל רק לשם ההמחשה)

 

'דמי ניהול מהפקדה'- דמי ניהול חודשיים (נניח שזה דומה לעמלות שגובים מאיתנו בבנק, אוקי?) שנגבים על ידי  חברת הביטוח / הגוף המנהל , בפנסיה הם יכולים להגיע עד 6% בחודש מההפקדה (אל מול 4% בביטוחי המנהלים).

נניח שההפקדה החודשית שלנו כעצמאים הינה 2,871 ש"ח (זוכרים את הפיסקה על תקרות הפקדה..?) בקרן הפנסיה יכולים לגבות לנו דמי ניהול של 172.26 ש"ח ובביטוח המנהלים 114.84 ש"ח בחודש.

 

חסרונות קרן הפנסיה:

קרנות הפנסיה מוגדרות כתקנון ולפיכך חלק מהתנאים משתנים לעתים קרובות – למשל גובה דמי הניהול.

שארים VS מוטבים – בקרן הפנסיה, על פי חוק, מי שיהנה מהכספים במקרה שתעצמו עיניים לנצח הם השארים, כלומר – בני זוג נוכחיים וילדים. אין אפשרות להגדיר מוטבים אחרים (מוסדות, אנשים וכו').

תשלומי הקרן מושפעים מאיזון דמוגרפי ואקטוארי ואם הוא נמוך אז יש השפעה מכרעת על גובה התשלומים (למשל בשנים 2013-2016 הסבר מורחב בכתבה בגלובס https://bit.ly/2Q6faCK )

הכספים מנוהלים על בסיס ריבית נומינאלית (תעריפית) מבלי להתייחס למחירו האמיתי של הכסף.

קיים גובה הפקדה מקסימלי לחיסכון (נכון ליולי 2018 הינו 4,264 ₪). כל סכום נוסף המופקד מעבר לסכום זה, מופנה לאפיקי ניהול משלימים פחות רווחיים. למעשה המדינה קובעת לך כמה לחסוך ומכאן ייגזר סכום הקיצבה החודשי לאחר יציאה לגמלאות.

 

מסרים לאומה:

  • מכיוון שמדובר בתקנון ולא בחוזה, חשוב לדעת שעלולים לחול שינויים בדמי הניהול, בתנאים ובכלל. בכל שינוי בסטטוס המשפחתי וברגעים משמעותיים בחיים (שינוי מקום עבודה, הולדת ילדים וכו') – חשוב לשוב ולבחון את התכנית הפנסיונית והביטוחים ולהתאימם למצב החדש.