אז הגענו למוצר הפנסיוני השלישי והאחרון, קופת הגמל.

 

קופות הגמל בעבר הרחוק היו עדיפות מנצחת בשל תנאיהן, אופן ,אפשרויות משיכות הכספים, התשואות ועוד, כיום מדובר באופציה שלא מתחרה בקרן הפנסיה וביטוח המנהלים ומשמשת בעיקר כהשלמה במקרי צורך.

קופת גמל פנסיונית

אז הגענו למוצר הפנסיוני השלישי והאחרון, קופת הגמל.

 

קופות הגמל בעבר הרחוק היו עדיפות מנצחת בשל תנאיהן, אופן ,אפשרויות משיכות הכספים, התשואות ועוד, כיום מדובר באופציה שלא מתחרה בקרן הפנסיה וביטוח המנהלים ומשמשת בעיקר כהשלמה במקרי צורך.

 

קופת הגמל הפנסיונית (כי יש כמה סוגים) מכילה רכיב חיסכון בלבד מה שאומר שיש לרכוש (בהתאם לחוק..) את רכיב אובדן כושר עבודה וביטוח חיים בנפרד בפוליסות פרטיות שמחירן יהיה גבוה יותר ממחירי התעריפים בכיסויים שבתוך הפוליסות הקודמות שהכרנו (קרן פנסיה וביטוח מנהלים).

 

קופת גמל היא תכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, המיועדת לצבור כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי.

המשקיע בקופת הגמל  מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים על-ידי מעסיקו.

המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים.

רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות על-ידי מנהליה

בסוף כל חודש הקופה גובה מהעמיתים דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם.

  • אם מדובר בקופת גמל שהיא קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל ענפית, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת, דמי הניהול המקסימליים יהיו בשיעור 2% לשנה.

  • בקופות גמל שמופרשים אליהן כספי הביטוח הפנסיוני או כספי חיסכון פנסיוני (למי שמפריש רק עבור מרכיב חיסכון), ניתן לגבות מכל חוסך דמי ניהול שנתיים בשיעור 1.05% לכל היותר מהיתרה הצבורה בחשבונו, ובנוסף עד 4% מתוך התשלומים המועברים אליה באותה שנה.

  • דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה, וזאת על מנת למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה, שהיו עשויות להגדיל את תמלוגיהם. עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

מי יכול להפריש לקופת גמל?

כלל הציבור רשאי לחסוך בקופות הגמל באופן עצמאי.

עובדים שכירים המועסקים בארגונים וחברות המחויבים להפריש לקופות הגמל זכאים להפרשות על ידי המעסיק.

הפקדה לקופת גמל על-ידי שכיר

כשהחוסך הוא שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני נחלק בינו לבין מעסיקו.

על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חובה להפקיד 6% מהשכר על חשבון העובד, 6.5% נוספים על חשבון המעסיק כתגמולים ועוד 6% כרכיב פיצויים .

עם זאת, העובד והמעסיק יכולים להגדיל את ההפרשות - העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להפקיד 7.5% כתגמולים, ועוד 8.33% כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).

המעסיק והעובד יכולים להסכים על השלמת פיצויי הפיטורים ל-8.33% (המעסיק רשאי לעשות זאת גם על דעת עצמו ללא הסכמת העובד, אך עליו להודיע לו על כך בכתב).

התשלומים לביטוח הפנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת.

הפקדה לקופת גמל על-ידי עצמאי

חוסך עצמאי,  רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה של 17,400 ש"ח הכנסה חודשית מדווחת) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו. 

אם אתם עצמאים, אנחנו מזמינים אתכם לעמוד מידע לעצמאי שהכנו עבורכם בדיוק בנושאים הללו היכנסו לכאן

משיכת הכספים בעת גיל הפרישה

  • בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008:

    • החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה.

    • כספים שנצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ש"ח לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.