עזבתם מקום או עבודה או שברצונכם לממש כספים הצבורים לזכותכם? הנה הנחיות וטפסים לפדיון מהיר ויעיל- ואם אתם צריכים עזרה, אנחנו כאן, כן?

פדיון פיצויים

ביחרו את החברה בה אתם מבוטחים

פדיון פיצויים מגדל


הנחיות יש להקפיד לכתוב לכבוד מגדל בעמוד הראשון (בפדיון תגמולים יש למלא טופס הצהרת תגמולים)
יש להקפיד למלא את חלק ה-FATCA ולחתום
יש להקפיד לבחור את סוג הפדיון המבוקש
במידה ומדובר בפדיון חלקי יש לסמן פדיון חלקי (תגמולים או פיצויים / פטורים או חייבים)
במידה ומבקשים למשוך את כל הכספים בפוליסה יש לסמן פדיון מלא
במידה ומדובר בכספי פיצויים יש לבדוק עם המוקד אם יש צורך באישורי פקיד שומה
יש להקפיד לכתוב את מספר התוכנית (פוליסה)
יש לסמן במשבצת הנכונה אם מדובר בתגמולים או פיצויים
במידה ויש מספר מעסיקים יש לרשום את שמות המעסיקים
יש לשלוח את הטופס מלא בצירוף צילום ת.ז. וספח כתובת + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות בפקס: להורדת טופס פדיון מגדל >> להורדת טופס פדיון מגדל מקפת >> להורדת טופס הצהרת תגמולים מגדל >>
פדיון פיצויים מנורה


הנחיות יש להקפיד לכתוב את מס' התוכנית (פוליסה)
יש להקפיד למלא את חלק ה-FATCA
יש לסמן במשבצת הנכונה אם מדובר בתגמולים או פיצויים ובאיזה סוג תוכנית (מנהלים/פנסיה)
במידה ויש מספר מעסיקים יש לרשום את שמות המעסיקים
בפדיון תגמולים יש להקפיד למלא את סעיף 2' - תקנות קופות הגמל
במידה ומדובר בפיצויים יש לבדוק עם המוקד אם יש צורך באישורי פ"ש
יש להקפיד למלא את סעיף 3 - אישור הלבנת הון
יש למלא את פרטי חשבון הבנק בסעיף ג' ולהקפיד לחתום בכל הסעיפים
יש לשלוח את הטופס מלא בצירוף צילום ת.ז. וספח כתובת + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות בפקס להורדת טופס פדיון מנורה >>
פדיון פיצויים כלל


הנחיות יש להקפיד לכתוב את מס' התוכנית (פוליסה)
יש לסמן במשבצת הנכונה אם מדובר בתגמולים או פיצויים ובאיזה סוג תכנית (מנהלים עצמאי / שכיר / קרן פנסיה)
במידה ויש מספר מעסיקים יש לרשום את שמות המעסיקים
בפדיון תגמולים יש להקפיד למלא את סעיף ג' - תקנון קופות גמל
במידה ומדובר בפיצויים יש לבדוק עם המוקד אם יש צורך באישורי פ"ש
יש למלא את פרטי חשבון הבנק בסעיף ה' ולמלא גם סעיף ו' (הלבנת הון)
יש להקפיד לחתום בכל הסעיפים
יש לשלוח את הטופס מלא בצירוף צילום ת.ז. וספח כתובת + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות בפקס: להורדת טופס פדיון כלל >>
פדיון פיצויים הראל מנהלים ופנסיה


יש להקפיד לכתוב את מס' התוכנית (פוליסה)
יש לסמן במשבצת הנכונה אם מדובר בתגמולים או פיצויים (פטורים/חייבים)
במידה ויש מספר מעסיקים יש לרשום את שמות המעסיקים
יש להקפיד למלא את סעיף ה' - תקנון קופות גמל
במידה ומדובר בפיצויים יש לבדוק עם המוקד אם יש צורך באישורי פ"ש
יש להקפיד לסמן אם מדובר בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, סעיפים ג' ו- ד'
יש למלא את פרטי חשבון הבנק
יש לשלוח את הטופס מלא בצירוף צילום ת.ז. וספח כתובת + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות בפקס: להורדת טופס פדיון הראל מנהלים ופנסיה >>
פדיון פיצויים הפניקס


הנחיות יש להקפיד לסמן בחלקו העליון של הטופס באם מדובר בביטוח חיים או בקרן פנסיה מקיפה
יש להקפיד למלא את חלק ה-FATCA ולחתום
יש למלא בסעיף 2 את סוג המשיכה פיצויים או תגמולים, פטורים/חייבים (לא כספי פרט למעט פדיון כספים שהופרשו כעצמאי)
יש לציין את מספר הפוליסה יש להקפיד למלא את סעיף 3 ו-4 - תקנון קופות גמל יש לחתום על אישור ניכוי מס בפדיון תגמולים (סעיף 5)
יש למלא את פרטי חשבון הבנק בסעיף 9 בסעיף החתימות יש לחתום פעמיים בשם המבוטח ובעל הפוליסה, יש להקפיד לחתום בכל הסעיפים כולל 7 ו8
יש לשלוח את הטופס מלא בצירוף צילום ת.ז. וספח כתובת + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות בפקס להורדת טופס פדיון הפניקס >>
פדיון פיצויים הכשרה


הנחיות יש להקפיד לסמן בחלקו העליון של הטופס באם מדובר בביטוח חיים או בקרן פנסיה מקיפה
יש להקפיד למלא את חלק ה-FATCA ולחתום
יש למלא בסעיף 2 את סוג המשיכה פיצויים או תגמולים, פטורים/חייבים (לא כספי פרט למעט פדיון כספים שהופרשו כעצמאי)
יש לציין את מספר הפוליסה יש להקפיד למלא את סעיף 3 ו-4 - תקנון קופות גמל יש לחתום על אישור ניכוי מס בפדיון תגמולים (סעיף 5)
יש למלא את פרטי חשבון הבנק בסעיף 9 בסעיף החתימות יש לחתום פעמיים בשם המבוטח ובעל הפוליסה, יש להקפיד לחתום בכל הסעיפים כולל 7 ו8
יש לשלוח את הטופס מלא בצירוף צילום ת.ז. וספח כתובת + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות בפקס להורדת טופס פדיון הכשרה >>