רגע לפני שאנחנו מאבדים אותו בואו נבין מה זה 'כושר עבודה'...

אז בגדול, פשוטו כמשמעו -היכולת לעסוק בכל מקצוע לו הוכשרנו ובו צברנו ניסיון, או תחום הנגזר מכל אלה וממנו להפיק את מרבית פרנסתינו.

אובדן כושר עבודה

איך מאבדים את הכושר הזה?

אירוע בריאותי כמו מחלה או תאונה, שפוגע ביכולותינו להשתכר מתחום עיסוקנו באופן קבוע או זמני.

באופן מלא  כלומר 100% או חלקית, שזו קביעה של ביטוח לאומי שמגדיר פגיעה ב 75% מהיכולות התפקודיות.

 

למשל:

אדריכל שאיבד את מאור עיניו הינו באובדן כושר עבודה לכל ימי חייו  ולעומת זאת אם עבר אירוע של פריצת דיסק יכול להיות שיהיה באובדן כושר עבודה לפרק זמן של מספר  חודשים ובעתיד יוכל לחזור למעגל העבודה.

 

מי צריך ביטוח אבדן כושר עבודה?

תכלס, על פי חוק, כולם.

עצמאים החל משנת 2017 (חוק פנסיה חובה לעצמאים) ושכירים כאלה שעובדים במשרד בדיוק כמו אלה שעובדים עבודות כפיים...החל משנת 2008.

 

מה יצא לי מזה?

קבעו חוק – כך שכיום זו חובה בכל מקרה אבל...זה גם כדאי וחשוב.

מגן עלינו לתקופה ארוכה מתאונה, או מחלה ממושכת שנחשפנו אליהם במהלך תקופת העבודה, במקום העבודה, אבל גם במקרה שאירעו מחוץ למסגרת העבודה. אילולא ביטוח אובדן כושר העבודה אנו נהיה חשופים לחלוטין לנזקים הכלכליים הנלווים לאירועים שכאלה כי מי מאיתנו יכול לשבת בבית כמה חודשים ללא שום הכנסה.

הביטוח הזה נועד פשוט להבטיח את אותה הכנסה, לה הורגלנו ומאפשרת את התנהלותנו היומיומית (תשלום אכ"ע הוא לרוב עד 75% מהשכר המבוטח/ההכנסה המוצהרת בהתאם לדוחות הכנסה מרו"ח, תלושי שכר וחשוב מכל- הסכום המעודכן בפוליסה.).

מה כולם צריכים לדעת?

החל מאוקטובר 2017 יש פוליסת ביטוח אחידה לעניין אבדן כושר עבודה. מה שאומר שבעצם, בבסיס הדברים לא משנה לכם באיזו חברת ביטוח תהיה הפוליסה כולןןןןן בחלק היסודי נותנות את אותו הדבר ומבקשות מבנה תשלום זהה.

 

איפה נמצא השינוי נכון להיום?

השוני בין הפוליסות, מצוי בתוספים ובהרחבות שכל חברה בחרה לפתח בתוך עצמה. כדאי לנו להכיר אותן ולבחור את אלו הנכונות והחשובות לכל אחד ואחת מאיתנו וכאן מומלץ להיוועץ בסוכן האישי שלנו שמכיר אותנו ויודע מה הצרכים שלנו.

 

דוגמה להרחבות:

הגדרת עיסוק- מומלץ לבעלי מקצועות חופשיים, בעלי תעודות אקדמיות (עו"ד, רואה חשבון, אדריכל וכו'), שהגדרת עיסוק סביר עשויה להיות בעייתית עבורם. מכיוון שכל אחד מהם יכול להפוך בפוטנציה, למרצה או מורה, אשר כח ההשתכרות בהם נמוך מזה שהורגלו בו, הגדרת העיסוק בעצם נותנת לנו הבטחה שנקבל את תגמולי הביטוח אם נמנע מאיתנו לעבוד במקצוע שלנו.

 

הקדמת ימי התשלום – מעבר לקבוע בחוק, או בפוליסה האחידה שבה קבועים 90 ימי המתנה לפני קבלת תשלום בפועל ניתן בעצם "לצמצם" את תקופת ההמתנה על ידי הוספת הכיסוי לפוליסה.

המשמעות -פחות ימי המתנה וחזרה למעמד של השתכרות על אף אבדן כושר העבודה.

 

ביטול קיזוז מגורם ממשלתי-  המבוטח יהנה מכפל תשלום – גם מהפוליסה וגם במידה שהוא מקבל פיצוי חודשי מגורם ממשלתי (כמו ביטוח לאומי למשל) בגין אותו מקרה הביטוח.

 

נכות מתפתחת – אם חלילה מדובר באבדן כושר עבודה ממושך לאורך שנים, גובה הפיצוי יגדל בכל שנה כדי להימנע משחיקת שכר (אחוז עד שניים).

 

גידול שכר לינארי – כאשר הכנסתו של המבוטח גדלה, הוא זכאי להגדיל את גובה סכום הפיצוי. חברת הביטוח תהיה רשאית לבקש הצהרת בריאות רק על הדלתא בסכום. הפוליסה האחידה מאפשרת להגדיל את השכר המבוטח ללא הצהרת בריאות בשיעור של מקסימום 25%.

 

סיעוד ( קשור לפיצוי של אכע בלבד )- אם המבוטח נמצא במצב סיעודי, כתוצאה מאבדן כושר העבודה, המבטח יוסיף מעבר לתשלום האכ"ע תוספת עד לסכום מקסימלי של 100% השכר המבוטח (במקום 75% פיצוי המצויים ברוב פוליסות אבדן כושר העבודה). 

 

הצמדה למדד- הפיצוי החודשי יהיה צמוד למדד בהתאם לתנאי הפוליסה למשך 36 / 48 / 60 חודשים.

 

אותיות קטנות שחשוב להכיר:

לא ניתן לקבל סכום פיצוי של  יותר מ75% מההכנסה המוצהרת (תלוש שכר/ שומה שנתית  ( במצבים מסויימים ניתן להגיע עד 100%  למספר שנים מצומצם )

לא ניתן לתבוע  על מצב רפואי קיים שהתחיל לפני כניסת המבוטח לביטוח (אלא אם דווח בהצהרת הבריאות והוסכם על ידי חברת הביטוח מראש תמורת תשלום נוסף ).

הפיצוי משולם לאחר חודשי המתנה כמפורט בפוליסה  (בדרך כלל שלושה חודשים) אלא אם כן רוכשים קיצור תקופת המתנה.

תקופת הביטוח הינה עד גיל פרישה  או הרשום בפוליסה המוקדם מביניהם.

  •  

חריגים בפוליסה האחידה:

לא תאושר תביעה בגין אובדן כושר עבודה עקב ניסיון התאבדות או פגיעה עצמית מכוונת;

התמכרות לאלכוהול (אלכוהוליזם)

התמכרות לסמים, אלא אם השימוש בהם הוא בהוראת רופא;

מעשה פלילי בו המבוטח השתתף באופן יזום.

פגיעה מנשק לא קונבנציונלי (נשק גרעיני, כימי או ביולוגי) או מטילים קונבנציונליים.

מלחמה או פעולת טרור שבעטיים זכאי המבוטח לפיצוי חודשי מגורם ממשלתי בסכום הגבוה מסכום הפיצוי החודשי על פי תנאי הפוליסה. חריג זה לא יחול אם הפעולות כאמור נמשכו פחות מ-48 שעות רצופות.

אירוע רב נפגעים שנגרם כתוצאה מ-ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, זיהום רדיואקטיבי, קרינה מייננת, פסולת גרעינית, תקלה במתקן גרעיני, קרינת רנטגן. 

טיסה בכלי טיס אזרחי כלשהו, בין אם ממונע ובין אם לאו למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.

ספורט אתגרי

שמירת הריון - לעניין הפיצוי החודשי בלבד.